Aktualności

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Ogłoszenie

Date: Wrzesień 3, 2012 Author: admin Categories: Aktualności

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach informuje, że do dnia 15 września 2012 r. można składać wnioski na stypendium szkolne /wg Uchwały Nr XLV/435/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mysłowice/.
Jednocześnie przypomina, iż do dnia 15 października można składać wnioski o przyznanie stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców Mysłowic, zgodnie z obowiązująca w tym zakresie Uchwałą Nr XLIX/845/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic na lata 2009-2014”