Aktualności

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Kalendarium wyborów

Date: Wrzesień 30, 2013 Author: admin Categories: Aktualności

Rady Uczniowskiej G4

w roku szkolnym 2013/2014

  • Do godz. 9:00 w piątek 4 października br. zainteresowane osoby proszę o zgłoszenie zamiaru kandydowania w celu akceptacji przez Radę Pedagogiczną. Zamiar kandydowania można zgłaszać u p. Gąsiorek lub p. Niklik (w bibliotece). W przypadku nieobecności potencjalnego kandydata, np. z powodu choroby, chęć kandydowania może w jego imieniu zgłosić inna osoba.

 

  • W poniedziałek 7 października o godz. 10:00 zostanie ogłoszona lista osób zaakceptowanych przez Radę Pedagogiczną. Od tego momentu uczniowie, osobiście lub z pomocą innych uczniów mogą zbierać podpisy popierające ich start w wyborach. By startować w wyborach należy zebrać co najmniej 30 podpisów. Oprócz podpisu na liście powinno znajdować się czytelnie zapisane imię i nazwisko składającego podpis oraz informacja z której jest klasy. Podpis można złożyć tylko na jednego kandydata, powtarzające się nazwiska zostaną usunięte ze wszystkich list!

 

  • Do godz. 13:30 w środę 9 października listy z podpisami należy złożyć w pokoju nauczycielskim u p. Gąsiorek lub w bibliotece u p. Niklik
  • Do godz. 9:00 w czwartek 10 października zostanie wywieszona lista kandydatów w wyborach do Rady Uczniowskiej.

 

  • Czas od czwartku 10 października do środy 16 października jest przeznaczony na kampanię wyborczą.
  • W czwartek 17 października w godzinach 8:00 – 10.00 odbędą się wybory do Rady Uczniowskiej Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach. Lokal wyborczy będzie się mieścił w bibliotece.

Uwaga! W dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza.