Aktualności

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Gość na lekcji języka polskiego

Date: Czerwiec 11, 2014 Author: admin Categories: Aktualności

Jedną z metod pracy stosowanych na lekcjach języka polskiego przez mgr Barbarę Borek – Witkowską jest projekt. W trzeciej klasie podzieleni na grupy opracowywaliśmy temat „Mniejszości narodowe i etniczne”. Poznawaliśmy sposób życia Cyganów, Żydów, Łemków, Kresowiaków, Ślązaków, Kaszubów i Górali.

Poszczególne grupy przygotowały prezentacje o historii i kulturze, pokazywały stroje, prezentowały muzykę, przygotowywały dramę w języku charakterystycznym dla poszczególnych grup, a nawet częstowały potrawami charakterystycznymi dla tych mniejszości. Jednakże największą niespodziankę przygotowała grupa prezentująca kulturę śląską.

Na lekcji języka polskiego w klasie 3c pojawił się niezwykły gość. Grupa młodzieży zaprosiła rdzenną Ślązaczkę – panią Annę Ślosorz. Pani Anna przyszła w przepięknym śląskim stroju. Opowiedziała nam o śląskich strojach, tradycjach, a swoją opowieść przeplatała wieloma ciekawostkami ze swojego życia. W ten sposób zwykła lekcja stała się podróżą w krainę ciekawych zwyczajów naszego regionu. Uczniowie nie tylko dowiedzieli się o wielu tradycjach związanych z naszą kulturą, ale także mogli z bliska zobaczyć kobiecy galowy i codzienny strój śląski, co było niezapomnianym przeżyciem. Ręcznie szyty kostium przyozdabiał ponad stuletni krzyż! Pani Ślosorz zaprezentowała również bardzo stare, sprzed wielu lat, czarno – białe zdjęcia swojej rodziny i znajomych w tradycyjnych strojach oraz książkę o tradycjach Mysłowic. Michał Sorek przygotował natomiast galowy strój górniczy. Oczywiście cała lekcja była prowadzona w gwarze śląskiej, co wszystkim bardzo się podobało. Nie zabrakło też potraw charakterystycznych dla naszego regionu.

Dzięki zaangażowaniu pani Anny Ślosorz to była żywa lekcja historii i kultury śląskiej. Mam nadzieję, że współczesne Ślązaczki będą chętnie zakładać tradycyjny strój śląski chociaż od święta, a znajomość śląskich zwyczajów stanie się normą. Wszak to są nasze korzenie.

Michał S

.