Aktualności

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Oferta edukacyjna

Date: Marzec 25, 2015 Author: admin Categories: Aktualności

Nowe boisko!

NAGRADZAMY PRACOWITOŚĆ – ZOBACZ!

 

Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach informuje,

że rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 odbędzie się:

- 8.00 – MSZA ŚW. W KOŚCIELE

- 9.00 – AKADEMIA W SZKOLE

 

 

Zasady naboru do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

 

Zasady naboru do naszego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017

1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku sprawdzianu.

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie kwestionariusza

Zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej przez rodziców

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr XVI/245/15 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i placówki oświatowo – wychowawczej dla których Miasto Mysłowice jest organem prowadzącym.)

Wniosek ucznia spoza obwodu Gimnazjum nr 4

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do klas pierwszych:

 

  • z dodatkowymi zajęciami językowymi i informatycznymi

    z języka angielskiego – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, wykłady i zajęcia praktyczne na wydziale Filologii Uniwersytetu Śląskiego, nauka w oparciu o nowe technologie ICT (aplikacje sieci 2.0, platforma Moodle), obóz szkoleniowy z językiem angielskim w ramach Szkoły Liderów, wycieczki zagraniczne;

    z informatyki – dodatkowe zajęcia z informatyki, przygotowanie do egzaminu ECDL – Certyfikat Umiejętności Komputerowych, wspomaganie warsztatami w Pałacu Młodzieży (Ciekawa informatyka, Programowanie z elementami robotyki), współpraca z Wydziałem Informatyki Uniwersytetu Śląskiego;

  • z dodatkowymi zajęciami matematyczno-przyrodniczymi:

nauka matematyki wspomagana dostępem do GimPlusa – interaktywnego zbioru zadań; wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; udział w zajęciach otwartych w Pałacu Młodzieży, Instytucie Fizyki i Wydziale Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Śląskim, Planetarium; warsztaty ekologiczno – krajoznawcze;

  • z dodatkowymi zajęciami sportowymi:

piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, Klubu Biegacza, zajęciami fakultatywnymi z wychowania fizycznego (np. Nordic Walking); wyjazd na obóz sportowy w Beskidy;

Dla zainteresowanych możliwość nauki etyki.

Zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami z oligofrenopedagogiki.

 

Nauczanie języków obcych: język angielski (poziom podstawowy i zaawansowany – ze zwiększoną ilością godzin), drugi język (niemiecki albo hiszpański albo rosyjski)
 pozyskujemy fundusze unijne i realizujemy ciekawe projekty, w ramach których nasi uczniowie zwiedzili Finlandię i Turcję; współpracujemy z uczniami ze Szkocji;
 organizujemy wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik i Muzeum Powstania Warszawskiego do stolicy oraz do Ogrodu Doświadczeń do Krakowa;
 organizujemy atrakcyjne wycieczki zagraniczne np. do Wiednia;
 kultywujemy tradycje śląskie, organizujemy Festiwal Młodych Talentów, poznajemy kulturę i zwyczaje innych krajów podczas Dnia Europejczyka;
 uczniowie klas trzecich przed egzaminem wyjeżdżają na obóz naukowy w Beskidy, co roku wszyscy uczestniczą w Rajdzie Gimnazjalnym;
 młodzież bierze udział w warsztatach ekologicznych, językowych, Nocy Naukowców, nocach muzealnych;
 jesteśmy organizatorami konkursów: Wiedzy o Antyku, Eureka-Junior, Crossduathlon;
 przygotowujemy uczniów do różnych konkursów;
 zapewniamy możliwość korzystania z elektronicznego dziennika;
 oferujemy szafki dla każdego;
 organizujemy wieczory filmowe.

Dziennik elektroniczny od września 2013 r. w naszej szkole

MAŁE GIMNAZJUM WIELKIE SUKCESY

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

Jesteśmy szkołą małą

Każdy uczeń jest doceniany i każdemu pomagamy w odkrywaniu jego talentu

Każdego ucznia znamy – nie ma uczniów anonimowych

Każdy uczeń zna wszystkich kolegów i nauczycieli

W naszym gimnazjum jest prawdziwie rodzinna atmosfera

Można liczyć tu na wszechstronną pomoc

Nauczyciele i pracownicy szkoły są ZAWSZE do dyspozycji swoich uczniów
i podopiecznych

W naszej szkole każdy realizuje swoje marzenia

W Gimnazjum nr 4 uczniowie w 100% czują się bezpiecznie