Aktualności

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

TYGODNIOWE WARSZTATY …

Date: Wrzesień 25, 2016 Author: admin Categories: Aktualności

IMG_9272

 TYGODNIOWE WARSZTATY DLA UCZNIÓW KLAS MATEMATYCZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SOBLÓWCE

W ostatnim tygodniu września uczniowie klas: Ib, IIb i IIIb Gimnazjum pod opieką swoich wychowawców i opiekunów (p. Balicka, p. Pypłacz, p. Wojtaś, p. Anforowicz-Niklik, p. Kazibut) wyjechali do Domu Wczasów Dziecięcych w Soblówce koło Żywca na warsztaty przyrodniczo-matematyczne i zajęcia z ekologii.
Gimnazjaliści gościli na Żywiecczyźnie w dwóch grupach (każda uczyła się tam przez trzy dni). Program pobytu był bardzo bogaty. Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu, zanim dojechali do Soblówki, zatrzymali się w Żywcu, by zwiedzić miasto i zobaczyć w Muzeum Miejskim wystawę Przyroda i Etnografia. Po dotarciu do Soblówki, zakwaterowaniu
i obiedzie wyruszyli do pobliskiego lasu, gdzie wraz z leśnikiem oceniali stopień zanieczyszczenia przyrody na podstawie różnych roślin i porostów. Gimnazjaliści uczestniczyli też w konkursach wiedzy, grach i zabawach ekologicznych. Drugiego dnia wraz z przewodnikiem zdobywali Wielką Rycerzową (1226 m), słuchając informacji
o faunie i florze tych terenów oraz o życiu na Żywiecczyźnie dawniej i dziś. Przewodnik opowiadał niezwykle interesująco, toteż uczniowie i ich opiekunowie chętnie słuchali gawędy beskidzkiego przewodnika np. o wymieraniu świerków, o zbójnikach, a także o tym, jak kiedyś wykonywano naczynia z drewna. Wieczorem nie zabrakło czasu na integracyjne zajęcia dla wszystkich uczniów. Trzeciego dnia, w drodze powrotnej, grupy miały zajęcia
w Świnnej koło Żywca w Beskidzkim Centrum Nauki. Młodzi adepci nauk matematyczno-przyrodniczych oglądali pokazy z próżnią oraz z ciekłym azotem, a ponadto wzięli udział
w warsztatach inżynierskich oraz w konkursie na najwyższą i najwytrzymalszą konstrukcję
z rurek koktajlowych łączonych zszywkami biurowymi.
Wyjazd był bardzo udany. Młodzież miała okazję zdobywać wiedzę w terenie, poznawać nowe, ciekawe miejsca i integrować się ze sobą.
Jesienny wyjazd do Soblówki na warsztaty przyrodniczo-matematyczne to już tradycja dawnego Gimnazjum nr 4, a teraz staje się tradycją Zespołu Szkół nr 1. Być może
w przyszłym roku na wyjazd zdecydują się już szóstoklasiści.
BBW