Kadra pedagogiczn...

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Kadra pedagogiczna

mgr Mariola Czypionka – dyrektor szkoły    mariola.czypionka@sp10.myslowice.net

mgr Renata Blacha - wicedyrektor, nauczyciel geografii   renata.blacha@sp10.myslowice.net

mgr Marzena Gąsiorek - wicedyrektor społeczny, nauczyciel matematyki i informatyki, nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog)
marzena.gasiorek@sp10.myslowice.net

mgr Katarzyna Adamek - nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, wychowanie kominikacyjne i arteterapii
katarzyna.adamek@sp10.myslowice.net

mgr inż. Barbara Anforowicz – Niklik - nauczyciel informatyki i bibliotekarka
barbara.niklik@sp10.myslowice.net

mgr Agnieszka Balicka – nauczyciel geografii i przyrody
agnieszka.balicka@sp10.myslowice.net

mgr Barbara Bednarczyk – pedagog szkolny
barbara.bednarczyk@sp10.myslowice.net

mgr Barbara Borek-Witkowska - nauczyciel języka polskiego
barbara.witkowska@sp10.myslowice.net

mgr Edyta Burakowska - nauczyciel języka niemieckiego, nauczyciel wspomagający
edyta.burakowska@sp10.myslowice.net

mgr Barbara Burkiewicz-Wojdat – pedagog szkolny, nauczyciel świetlicy, edukacja wczesnoszkolna
barbara.wojdat@sp10.myslowice.net

mgr Aleksandra Christek – nauczyciel historii w klasie dwujęzycznej
aleksandra.christek@sp10.myslowice.net

mgr Jolanta Drozd – nauczyciel świetlicy
jolanta.drozd@sp10.myslowice.net

mgr Krystian Gajdka – nauczyciel wychowania fizycznego
krystian.gajdka@sp10.myslowice.net

mgr Danuta Gawlik – edukacja wczesnoszkolna
danuta.gawlik@sp10.myslowice.net

mgr Ewa Głos – edukacja wczesnoszkolna
ewa.glos@sp10.myslowice.net

mgr Marzena Grzegorczyk-Natkaniec – nauczyciel języka polskiego
marzena.natkaniec@sp10.myslowice.net

mgr Patrycja Hankus - nauczyciel języka angielskiego
patrycja.hankus@sp10.myslowice.net

mgr Łukasz Helwing – nauczyciel wychowania fizycznego
lukasz.helwing@sp10.myslowice.net

mgr Dagmara Kawulok -nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedogog, pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji, terapia opiekuńczo-wychowawcza, terapia i diagnoza pedagogiczna)
dagmara.kawulok@sp10.myslowice.net

mgr Gabriela Kazibut - nauczyciel chemii i matematyki
gabriela.kazibut@sp10.myslowice.net

mgr Aleksandra Kita – nauczyciel przyrody, zajęć komputerowych
aleksandra.kita@sp10.myslowice.net

mgr Danuta Koźlik – nauczyciel języka angielskiego
danuta.kozlik@sp10.myslowice.net

mgr Bożena Kurzeja – nauczyciel biologii w klasie dwujęzycznej
bozena.kurzeja@sp10.myslowice.net

mgr Mariusz Martyniak - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Beata Odrzywołek – edukacja wczesnoszkolna
beata.odrzywolek@sp10.myslowice.net

mgr Agnieszka Oleksiak – nauczyciel historii i edukacji regionalnej
agnieszka.oleksiak@sp10.myslowice.net

mgr Aneta Palica – logopeda, surdopedagog, edukacja wczesnoszkolna
aneta.palica@sp10.myslowice.net

mgr Joanna Papuga – nauczyciel matematyki
joanna.papuga@sp10.myslowice.net

mgr Magdalena Pastuszka – nauczyciel języka polskiego
magdalena.pastuszka@sp10.myslowice.net

mgr Małgorzata Penczek – edukacja wczesnoszkolna
malgorzata.penczek@sp10.myslowice.net

mgr Robert Proksa - nauczyciel wychowania fizycznego
robert.proksa@sp10.myslowice.net

mgr Danuta Pypłacz - nauczyciel matematyki
danuta.pyplacz@sp10.myslowice.net

mgr Izabela Radwańska - nauczyciel historii, wos-u, etyki, wdż-tu i techniki
izabela.radwanska@sp10.myslowice.net

mgr Małgorzata Siupka - nauczyciel biologii, przyrody, edukacji regionalnej i wychowania fizycznego
malgorzta.siupka@sp10.myslowice.net

mgr Wiesława Smuda – edukacja wczesnoszkolna
wieslawa.smuda@sp10.myslowice.net

mgr Maria Soremska – siostra Wirginia – katechetka
maria.soremska@sp10.myslowice.net

mgr Elżbieta Taborek - nauczyciel plastyki, muzyki, historii i wos-u oraz oraz wdż-tu
elzbieta.taborek@sp10.myslowice.net

mgr Renata Wadas – siostra Bonita – katechetka
renata.wadas@sp10.myslowice.net

mgr Michał Wala – ksiądz katecheta
michal.wala@sp10.myslowice.net

mgr Klaudia Warczek - nauczyciel języka angielskiego
klaudia.warczek@sp10.myslowice.net

mgr Ewa Wojtaś - nauczyciel języka polskiego
ewa.wojtas@sp10.myslowice.net

mgr Bożena Wołoszyn - nauczyciel biologii, fizyki, geografii i wdż-tu
bozena.woloszyn@sp10.myslowice.net

mgr Monika Wróbel – nauczyciel wspomagający (oligofrenopedagog)
monika.wrobel@sp10.myslowice.net

Karolina Żołna – nauczyciel świetlicy
karolina.zolna@sp10.myslowice.net