O gimnazjum

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

O gimnazjum

Gimnazjum

Gimnazjum Nr 4 zostało utworzone na podstawie art. 58 ustawy z dnia 7 września 1999 r. o systemie oświaty oraz uchwałą Nr VII/46/99 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 1999 roku.

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1999 roku. Siedzibą gimnazjum jest budynek szkolny przy ul. Reja 28, a organem prowadzącym Miasto Mysłowice. Zasady organizacji i funkcjonowania gimnazjum określa statut nadany uchwałą Nr XI/132/99 przez Radę Miasta Mysłowice 10 czerwca 1999 roku.
Obwód gimnazjum obejmuje ulice:
Boczna, Brzezińska, Baczyńskiego, Brzozowa, Chrzanowska, Cmentarna, Damrota, Dębowa, Dworcowa, Dygasińskiego, Fabryczna, Hetmańskiego, Hołuja, Iwaszkiewicza, Jagodowa, Jaśminowa, Jaworowa, Kasztanowa, Kościelna, Kotarbińskiego, Konopnickiej, (od nr 39 wzwyż nieparzyste i od nr 46 wzwyż parzyste) ks. Kudery, Laryska (do nr 98 parzyste i do nr 91 nieparzyste), Leśna (do nr 79), Malinowa, Orzeszkowej, Ofiar Września, Piaskowa, Pukowca, Reja, Różana, Starowiejska, Spokojna, Skałki, Szkolna, Topolowa, Transportowców, Tulipanów, Wybickiego (do nr 108 parzyste i do nr 127 nieparzyste), Wodna, Wrzosowa.

W naszym gimnazjum uczy się w siedmiu oddziałach 150 uczniów.

Grono pedagogiczne składa się z 19 nauczycieli.

W szkole odbywają się zajęcia w ramach świetlicy socjoterapeutycznej.

Misja szkoły: „Uczeń wie, co to praca i logika, nieobca mu także empatia i etyka”