Projekty i progra...

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

Projekty i programy

Dwustronny projekt Comenius 2011-2013

Akademia Uczniowska – to program Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym są realizowane zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

Zachowaj trzeźwy umysł i Trzymaj formę – programy ogólnopolskie

Program online GimPlus – aplikacja wspomagająca naukę matematyki na poziomie gimnazjalnym

Sesje z plusem – program matematyczny w ramach projektu edukacyjnego Lepsza szkoła

Spójrz inaczej – program profilaktyczno-wychowawczy

Żyj zdrowo i bezpiecznie – program świetlicy socjoterapeutycznej

Jestem przyjacielem zwierząt – znam je, szanuję i chronię – program interaktywny prowadzony przez Pracownię Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach