e-Twinning

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

e-Twinning

 


Program e-Twinning

to europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie, za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem programu jest też promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwijanie kompetencji technicznych, językowych i interkulturowych uczniów i nauczycieli oraz wprowadzanie wymiaru europejskiego do programu nauczania, a co za tym idzie wprowadzanie uczniów do europejskiej rzeczywistości, bez żadnych ograniczeń, zahamowań, bez poczucia mniejszości, czy słabości.