2010/2011

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

2010/2011

Program e-Twinning
to europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie, za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem programu jest też promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwijanie kompetencji technicznych, językowych i interkulturowych uczniów i nauczycieli oraz wprowadzanie wymiaru europejskiego do programu nauczania, a co za tym idzie wprowadzanie uczniów do europejskiej rzeczywistości, bez żadnych ograniczeń, zahamowań, bez poczucia mniejszości, czy słabości.

 

 

Polsko-Francuski Kalendarz Świąt i Uroczystości

Mając na uwadze rozwój naszych uczniów, w roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołąAlbert Matiez z Francji. W ramach projektu, którego tematem jest „Polsko-Francuski Kalendarz Świąt i Uroczystości” uczniowie doskonalili umiejętności z języka angielskiego oraz francuskiego, rozwijali kompetencje ICT, uczyli się tolerancji w oparciu o różnice kulturowe.

Nasi uczniowie pracowali nad stworzeniem strony internetowej oraz broszury z opisem świąt obchodzonych w obu krajach. Materiały te zostaną wydane w trzech językach: polskim, angielskim, francuskim. W projekt zaangażowanych było 24 uczniów naszego gimnazjum oraz 24 uczniów szkoły francuskiej. Uczniowie na bieżąco wymieniali się doświadczeniami, spostrzeżeniami i materiałami związanymi z prowadzeniem projektu. Dzięki naszym podopiecznym uczniowie szkoły francuskiej zorganizowali „Wieczór Andrzejkowy” oraz „Dzień Polski”. W grudniu wymieniono się prezentami z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Podczas dodatkowych zajęć szczegółowo omawiano święta i uroczystości obu krajów. Tutaj z przyjemnością informujemy, iż Francuzi są zaskoczeni bogactwem naszych obyczajów i chętnie prezentują je w swojej szkole.

Projekt zakończono w czerwcu 2011 r.

  • e-Twinning e-Twinning

  • e-Twinning e-Twinning

  • e-Twinning e-Twinning

  • e-Twinning e-Twinning

  • e-Twinning e-Twinning

  • e-Twinning e-Twinning

  • e-Twinning e-Twinning

  • e-Twinning e-Twinning

  • e-Twinning e-Twinning