2014/2015

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

2014/2015

Program e-Twinning
to europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie, za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Celem programu jest też promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwijanie kompetencji technicznych, językowych i interkulturowych uczniów i nauczycieli oraz wprowadzanie wymiaru europejskiego do programu nauczania, a co za tym idzie wprowadzanie uczniów do europejskiej rzeczywistości, bez żadnych ograniczeń, zahamowań, bez poczucia mniejszości, czy słabości.

W grudniu 2014, uczniowie klas pierwszych  wraz z uczniami ze szkół w Rumunii, Chorwacji, Gujanie  Francuskiej oraz Włoch, wzięli udział w projekcie e-Twinning na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie szkoły wymieniły się prezentacjami multimedialnymi. Uczniowie natomiast napisali listy do swoich kolegów z zagranicy, w których opisali m.in. bogate tradycje bożonarodzeniowe w Polsce. Podobne listy otrzymali od uczniów z w/w szkół. Projekt pokazał, jak różnorodne i ciekawe są tradycje  świąt Bożego Narodzenia, w różnych zakątkach Europy oraz Ameryce Południowej.

Szkoły partnerskie 2014/2015 e-Twinning

Prezentacje i listy 2015/2015 – e-Twinning