2016/2017

  • G4 i SP10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki

2016/2017

W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 uczniowie klas z innowacją pedagogiczną z języka angielskiego i informatyki wzięli udział w językowym projekcje partnerskim szkół „E-twinning”. Projekt był realizowany wraz z uczniami i nauczycielami ze szkół w Szwecji, Słowacji, Rumunii, Portugalii, Turcji oraz Holandii. Temat projektu dotyczył ukazania pozostałym szkołom partnerskim takich aspektów swojego kraju, które wyróżniają dane państwo na tle innych.

Uczniowie wszystkich szkół opracowali w języku angielskim materiały do prezentacji multimedialnej. Następnie szkoły wymieniły się prezentacjami, które zostały omówione na lekcjach języka angielskiego. Uczniowie wykonali również plakaty o każdym państwie w oparciu o zagadnienia z prezentacji. Dodatkowo uczniowie z Polski, Szwecji i Słowacji wymienili się adresami e –mail w celu prywatnej korespondencji w języku angielskim. Działania projektowe ukazały różnorodność kulturową poszczególnych państw, przybliżyły uczniom tradycje, zwyczaje, osoby, miejsca itp. charakterystyczne dla danego kraju.