• Informacje dla ósmoklasistów

     • Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

      • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

      • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

      • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      • W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

        a. języka polskiego

        b. matematyki

        c. języka obcego nowożytnego

        d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

      • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

        a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

      • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

      • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

      • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

      • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

      • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

      • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

     • Uwaga rodzice pierwszoklasistów!

     • Wyprawka dla dziecka w klasie I (rok szkolny 2020/2021)

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną zebranie organizacyjne z rodzicami pierwszoklasistów nie odbędzie się. W związku z tym prosimy o wyposażenie dziecka w następujące przybory:


      Edukacja wczesnoszkolna

      • tornister, piórnik, pióro wieczne (nie kulkowe);

      • zeszyt w kolorową, cienką linię – (linie niebiesko – różowe,16 kartek, bez marginesów);

      • zeszyt w kratkę (16 kartek, bez marginesów);

      • zeszyt w kratkę (32 kartki) – który będzie służył do kontaktów rodzic – nauczyciel;

      • nożyczki z zabezpieczonymi, zaokrąglonymi końcami;

      • klej w sztyfcie;

      • kredki ołówkowe;

      • miękki ołówek, temperówka, linijka;

      • gumka do ścierania;

      • blok rysunkowy w formacie A4 - biały i kolorowy;

      • blok techniczny w formacie A4 i A3 - z każdego rozmiaru 1 biały i 1 kolorowy;

      • farby plakatowe - 12 kolorów;

      • pędzle;

      • pojemnik na wodę (najlepiej taki z zakryciem;)

      • plastelina - 12 kolorów;

      • papier kolorowy A4 i A5;

      • teczka z gumką x2 (do przechowywania prac);

      chusteczki higieniczne


      Wychowanie fizyczne

      • obuwie sportowe z białą lub kauczukową podeszwą (ciemna niszczy posadzkę);

      • strój gimnastyczny – biała koszulka, spodenki krótkie, dres (na chłodne dni), worek na strój;


      Zwracamy się z prośbą o podpisanie (imię i nazwisko dziecka)

      wyżej wymienionych przyborów.


      wyprawka_2020-2021_-_Kopia.doc

      Wyprawka_dla_dziecka_w_klasie_I_-_Kopia.pdf​​​​​​​

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • Wyświetl lub wydrukuj obecny plan lekcji Ta szkoła jeszcze nie opublikowała planu lekcji. WKRÓTCE

    • Zastępstwa
     • Zastępstwa

     • Wyświetl zmiany w zastępstwach w planie lekcji Ta szkoła nie opublikowała zastępstw przez ostatnich 30 dni.
    • Konta użytkowników
     • Konta użytkowników

     • For some parts of timetable or substitution, you may need to login. If you lost your password, please use the link “I do not know the login name or password” and type in your email. If you haven’t received the password yet, please wait, the school will provide you with one when everything is the ready to go.