• „Mówię po polsku, a jaka jest Twoja supermoc?”

     • Przedstawiamy galerię zwycięskich prac w konkursie „Mówię po polsku, a jaka jest Twoja supermoc?”. 
      Dyplomy oraz nagrody do odbioru w sekretariacie szkoły od wtorku 2 marca.

      Upominki, zainspirowane osobliwościami polszczyzny, ufundowała firma Purus z Wesołej. 

      Jeszcze raz gratulujemy! :)

     • Rekrutacja do klasy I 2021-2022

     • Obowiązek szkolny:

      Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2021/2022 dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2014) oraz dzieci 6 letnich.

       

      Zasady rekrutacji

      1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.  

      2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka  do szkoły spoza obwodu szkoły”. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.  

      3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie  do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów: a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt), b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (4 pkt), c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt), d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt), e) dzieci pracowników szkoły (1 pkt).  

      4. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.  

      5. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.  

      6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.  

      7. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.  

      Zapisy

      1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani  są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

      2. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” lub „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można dostać w sekretariatach szkół oraz pobrać ze stron internetowych szkół lub Urzędu Miasta Mysłowice.  

      3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły do 31 marca danego roku.  

      4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję w składzie: przewodniczący - dyrektor/wicedyrektor, członkowie - pedagog szkolny i nauczyciele klas I-III (komisja składa się z minimum 3 osób). a) komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte  w zasadach rekrutacji, b) komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.  

      5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 31 maja. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

      Pliki do pobrania:

      pismo_dyrektora_szkoly_rekrutacja_2021-2022_-_pismo.doc

      Karta_zgloszenia_rejon.doc_2021-2022.doc​​​​​​​

      charakterystyka_osobowa_kandydata_2021-2022.doc

      WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_SZKOLY_SPOZA_OBWODU_2021-_2022.doc

       

     • Rozstrzygnięcie konkursu „Mówię po polsku, a jaka jest Twoja supermoc?”

     • Niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż z okazji Dnia Języka Ojczystego dzieci konkursy wygrywają 😍

      I miejsce w konkursie „Mówię po polsku, a jaka jest Twoja supermoc?”

      zdobywa Hanna Kwiecień z klasy 4a

      II miejsce - Martyna Michalak i Mia Wróbel z klasy 5 a

      III miejsce - Karolina Sornek z klasy 8b

      Wyróżnienie - Paulina Wójcik z klasy 4b

      Galeria prac oraz informacje o odbiorze nagród ukażą się w najbliższych dniach.

      Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie za zaangażowanie i wspaniałe pomysły !

      Uczniu, w Dzień Języka Ojczystego usiądź i odpocznij sobie!

      Jeszcze niejeden konkurs wygrasz, przyrzekam ja Tobie :)

      Magdalena Pastuszka, Marzena Grzegorczyk-Natkaniec, Danuta Koźlik

     • Miłość w czasach zarazy czyli Walentynki w bibliotece SP 10

     •  

      Wszyscy pokochaliśmy święto zakochanych związane z ich patronem czyli św. Walentym. Co prawda obchodzimy je 14 lutego, ale że w tym roku była to niedziela, więc w szkole świętowaliśmy dzień później.

      Ale jak świętować, gdy panuje reżim sanitarny, maseczki uniemożliwiają zobaczenie szczerych uśmiechów, a i uczniów niezbyt wielu, bo tylko klasy 1-3.

      Na szczęście są pomysły, a każdy, który zwiększa czytelnictwo i zachęca do niego, jest dobry. I wcale nie trzeba czytać tylko książek o miłości.

      Tym razem szkolna biblioteka, specjalnie udekorowana na ten dzień, zaprosiła
      do rozwiązywania zagadek, układania krzyżówek, wyszukiwania słów związanych z miłością. Należało posłużyć się programem komputerowym przygotowanym na tablecie przez panie bibliotekarki i zabawa ruszyła. Dzieci bawiły się, szukając odpowiednich słów, układając rymowanki, rozwiązując quizy językowe. W nagrodę otrzymywały słodkości, zakładki
      do książek, kolorowe naklejki, nalepki i serduszka. A przy okazji mogły wypożyczyć książkę. Każdy czytelnik, który 15 lutego odwiedził naszą bibliotekę, by pożyczyć książkę, otrzymał jakiś walentynkowy upominek. Mógł też na chwilę przenieść się w słodko-romantyczny świat miłości. Ruch był duży, więc panie Niklik i Witkowska musiały szybko dezynfekować tablety i powierzchnie, by następni uczniowie mogli włączyć się do zabawy. Mimo że jednocześnie
      w bibliotece może być tylko dwóch uczniów, to chyba wszyscy chętni z klas 1-3 uczestniczyli w zabawie. A komu się nie udało, korzystał z zabaw na świetlicy.

      Również dla tych, którzy pracują w domu, biblioteka przygotowała coś na Walentynki, a raczej WaLEMtynki, co związane jest z postacią Stanisława Lema. We wrześniu 2021 r. przypada setna rocznica jego urodzin. To jeden z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury. Sejm RP docenił znaczące miejsce jego pisarstwa w literaturze XX wieku i ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława Lema.

      Stąd temat konkursu na prezentację, w której uczniowie, odwołując się
      do prekursorskich pomysłów pisarza opisanych przez niego w różnych utworach, próbują odnaleźć ich odpowiedniki we współczesności i przygotowują prezentację. Dzięki tym pracom uświadamiają sobie, że są pisarze, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej przewidzieli, w jaki sposób nauka, społeczeństwo, kultura rozwiną się w przyszłości. Należą do nich nie tylko Orwell, Huxley, Bradbury, ale też polski pisarz Stanisław Lem. Prace już są nadsyłane, ale rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca lutego.

      W didaskaliach dodam, że na wyświetlaczu w holu szkoły pokazywane były życzenia przesłane przez uczniów klas 1-3 swoim sympatiom.

      Zatem biblioteka przy Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im K. Miarki działa prężnie nawet w czasach zarazy, bo miłość do książek jest wieczna.

      Codziennie do naszej biblioteki zapraszamy.

      BW

       

     • Poczta walentynkowa on-line

     • Zbliżają się Walentynki❤, jednak w tym roku Poczta walentynkowa📮 ___ 💌 zamiast w tradycyjny sposób będzie dostarczana online.

      Klasy 1-3 będą mogły usłyszeć życzenia na przerwach 15 lutego oraz zobaczyć je na wyświetlaczu, który umieszczony jest w holu głównym szkoły. Uczniowie klas 1-3 życzenia dla swojej sympatii mogą przesyłać na maila Pani Agaty Żymły agata.zymla@sp10.myslowice.net.

      Uczniowie z klas 4-8 mogą przesłać swoje życzenia walentynkowe wraz z załącznikiem na przykład kartką online do pani Agnieszki Balickiej na adres e-mailowy agnieszka.balicka@sp10.myslowice.net.

      Pamiętajcie napisać kto jest odbiorcą oraz czy życzenia mają być anonimowe czy z podpisem😃

      Na maile czekamy do 12 lutego.

       

      Opiekunowie Samorządu i Samorządziku

     • Rekrutacja do 1 klasy

     • Zarządzenie nr 49/21 dotyczące terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów, na rok 2021/2022 do klas  I publicznych szkół  podstawowych prowadzonych przez Gminę miasto Mysłowice.

      zal._2._zarzadzenie_dot.terminow.pdf