• DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W SP10

     • Pokochać czytanie

      Dzień Głośnego Czytania w SP 10 w Mysłowicach

       

      Badania pokazują, że w 2019 roku tylko 39% społeczeństwa przeczytało przynajmniej
      jedną książkę. Mając świadomość, że duża część społeczeństwa czyta mało lub wcale, biblioteki, szkoły i różne instytucje organizują akcje promujące czytelnictwo.

      Jedną z nich jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W 2020 roku obchody tego dnia przypadły na 29 września. To jedno z tych wydarzeń w kalendarzu świąt nietypowych, które są zarówno przyjemne jak i pożyteczne. Inicjatywa powstała w Polskiej Izbie Książki w 2001 roku.

      Nasza szkoła pod kierunkiem bibliotekarek aktywnie promuje czytelnictwo, organizując własne akcje i włączając się w imprezy ogólnopolskie. W Dzień Głośnego Czytania włączyli się nauczyciele i uczniowie. Cała szkoła czytała- czytały dzieci podczas zajęć świetlicowych, uczniowie klas 1-3 i uczniowie klas starszych. Czytano w klasach, w bibliotece i na świetlicy. Dobór repertuaru zależał od upodobań czytelników. Niektórych zachwyciły opowiadania Andrzeja Pilipiuka, innych baśnie, a jeszcze innych fragmenty lektur szkolnych.

      Mamy nadzieję, że takie inicjatywy rozbudzą pasję czytelniczą u dzieci i młodzieży i zachęcą do częstszego od przeciętnej sięgania po książkę.

      Jedno jest pewne -warto stwarzać okazje do czytania, bo „Kto czyta, żyje podwójnie” .

      BW

     • SP 10 SZKOŁĄ DLA ASA

     •     Miło nam poinformować, że nasza szkoła z powodzeniem ukończyła pilotażowy program "Szkoła dla ASA. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj" . Koordynatorki projektu: Pani Anita Wieloch oraz Pani Katarzyna Niemotko z Regionalnego Ośrodka Metodycznego METIS odwiedziły naszą szkołę- dyplom i podziękowania za udział w projekcie odebrała Dyrektor Szkoły Pani Mariola Czypionka oraz pedagodzy specjalni zaangażowani w realizację projektu - Pani Dagmara Kawulok i Barbara Burkiewicz-Wojdat.

      Założeniem Programu Szkoła dla ASA jest tworzenie szkoły przyjaznej dla uczniów ze spektrum autyzmu.

      Dzięki licznym szkoleniom i konferencjom, spotkaniom z dorosłymi osobami w spektrum, małymi krokami tworzymy szkolną przestrzeń przyjazną sensorycznie.

     • WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020

     •  

         Dziś w naszej szkole odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego 2020/2021. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty, w których prezentowali swoją osobowość oraz informowali o planowanych działaniach na rzecz społeczności uczniowskiej.

      Na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej 185 uczniów klas 4-8, w głosowaniu tajnym, wybierało swoich reprezentantów do Samorządu Uczniowskiego spośród czterech kandydatek, pod czujnym okiem Komisji Wyborczej. Niekwestionowanym zwycięzcą okazała się Julia Slesiona z klasy 8a, która została Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, uzyskując 82 głosy. Zastępcą SU została po raz kolejny Wiktoria Sumińska z klasy 7b, a Skarbnikiem – Maja Popielas z klasy 6c.

      W tym samym czasie uczniowie wybierali także nauczyciela, który ich zdaniem powinien zostać opiekunem SU. Spośród całego grona pedagogicznego oddano głosy na 18 nauczycieli. Najwięcej głosów otrzymała Pani Agnieszka Balicka.

      Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w wyborach, a nowo wybranemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego GRATULUJEMY i życzymy owocnych działań na rzecz społeczności Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach!

     • SUKCES NASZYCH SIATKAREK!

     • Uczennice naszej szkoły: Ewa Kaszyca i Oliwia Podolska, Milena Rotko z kl. 4a, Martyna Michalak z kl. 5a, Antonina Król, Hanna Pielecka oraz Zuzanna Majcherczyk z kl. 6, grające w klubie Silesia Volley MSK Mysłowice zdobyły w piątek III miejsce w turnieju piłki siatkowej na XVIII Memoriale Stanisława Padlewskiego, zorganizowanym przez MOSIR Mysłowice, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza,

      Ogromne gratulacje!!!

     • RÓŻNORODNOŚĆ JEST WSPANIAŁA!

     •    W naszej szkole rozmawiamy o tym, że wszyscy się różnimy: wyglądem, zachowaniem, zainteresowaniami. Uczniom klasy 3b przypomniały o tym własnoręcznie wykonane pacynki.
      Różnorodność jest wspaniała bo dzięki niej jest ciekawiej i barwniej na świecie. 
      Jest jedna rzecz, która łączy nas wszystkich: każdy chce być szczęśliwy i akceptowany,
      TAKI JAKI JEST.

     • Akcja Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w Mysłowicach

     •     Uczniowie naszej szkoły po raz drugi uczestniczą w tej akcji. Organizują ją panie Barbara Anforowicz -Niklik i Barbara Borek- Witkowska we współpracy z panią Jolantą Gądzik z MBP nr 1 w Mysłowicach- Brzezince. We wrześniu 2019 r. wspólnie czytaliśmy nowelę „Dym” Marii Konopnickiej, teraz „Balladynę”.

      W czytaniu uczestniczy po raz kolejny klasa p. Witkowskiej - obecnie 7a. Uczniowie przygotowali piękne czytanie wybranych fragmentów „Balladyny” z podziałem na role. Zaprezentowali się bardzo ładnie. Nie zabrakło im znajomości dzieła i zaangażowania. Niektórzy wczuli się w swoje role, jak prawdziwi aktorzy, toteż z przyjemnością słuchało się przepięknych strof wybitnego dzieła, które jest szkolną lekturą dla klas 7. Na chwilę

      z Brzezinki przenieśliśmy się do czasów bajecznych, nad jezioro Gopło, by poznać opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie, o świecie fantastycznym przenikającym się ze światem realistycznym, o żądzy władzy.

      Niestety, nie ma czasu na wspólne odczytanie całego utworu, ale wybrane fragmenty z każdego aktu tragedii ukazały piękno i niezwykłość tej lektury oraz zainteresowały, nawet tych najbardziej niechętnych do czytania. Wychodząc z Miejskiej Biblioteki Publicznej uczniowie jeszcze powtarzali:

      „Matko, w lesie są maliny,

      Niechaj idą w las dziewczyny,

      Która więcej malin zbierze,

      Tę za żonę pan wybierze.”

      Zatem warto znać „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Wywarła ona duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

      Zatem warto i należy czytać klasykę polską, by ze swobodą poruszać się w świecie kultury polskiej.

      Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym do akcji Narodowe Czytanie włączy się cała szkoła.

      BW

     • Informacje dla ósmoklasistów

     • Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

      • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

      • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

      • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w kwietniu i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

      • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      • W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

        a. języka polskiego

        b. matematyki

        c. języka obcego nowożytnego

        d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

      • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

        a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

      • Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

      • Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

      • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

      • W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

      • Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

      • Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

     • Uwaga rodzice pierwszoklasistów!

     • Wyprawka dla dziecka w klasie I (rok szkolny 2020/2021)

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną zebranie organizacyjne z rodzicami pierwszoklasistów nie odbędzie się. W związku z tym prosimy o wyposażenie dziecka w następujące przybory:


      Edukacja wczesnoszkolna

      • tornister, piórnik, pióro wieczne (nie kulkowe);

      • zeszyt w kolorową, cienką linię – (linie niebiesko – różowe,16 kartek, bez marginesów);

      • zeszyt w kratkę (16 kartek, bez marginesów);

      • zeszyt w kratkę (32 kartki) – który będzie służył do kontaktów rodzic – nauczyciel;

      • nożyczki z zabezpieczonymi, zaokrąglonymi końcami;

      • klej w sztyfcie;

      • kredki ołówkowe;

      • miękki ołówek, temperówka, linijka;

      • gumka do ścierania;

      • blok rysunkowy w formacie A4 - biały i kolorowy;

      • blok techniczny w formacie A4 i A3 - z każdego rozmiaru 1 biały i 1 kolorowy;

      • farby plakatowe - 12 kolorów;

      • pędzle;

      • pojemnik na wodę (najlepiej taki z zakryciem;)

      • plastelina - 12 kolorów;

      • papier kolorowy A4 i A5;

      • teczka z gumką x2 (do przechowywania prac);

      chusteczki higieniczne


      Wychowanie fizyczne

      • obuwie sportowe z białą lub kauczukową podeszwą (ciemna niszczy posadzkę);

      • strój gimnastyczny – biała koszulka, spodenki krótkie, dres (na chłodne dni), worek na strój;


      Zwracamy się z prośbą o podpisanie (imię i nazwisko dziecka)

      wyżej wymienionych przyborów.


      wyprawka_2020-2021_-_Kopia.doc

      Wyprawka_dla_dziecka_w_klasie_I_-_Kopia.pdf​​​​​​​

    • Plan lekcji
     • Plan lekcji

     • Wyświetl lub wydrukuj obecny plan lekcji Ta szkoła jeszcze nie opublikowała planu lekcji. WKRÓTCE

    • Zastępstwa
     • Zastępstwa

     • Wyświetl zmiany w zastępstwach w planie lekcji Ta szkoła nie opublikowała zastępstw przez ostatnich 30 dni.
    • Konta użytkowników
     • Konta użytkowników

     • For some parts of timetable or substitution, you may need to login. If you lost your password, please use the link “I do not know the login name or password” and type in your email. If you haven’t received the password yet, please wait, the school will provide you with one when everything is the ready to go.