• Dyrektor Mariola Czypionka
   • Dyrektor Mariola Czypionka
    nauczyciel informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, etyki
   • Wicedyrektor Marzena Gąsiorek
   • Wicedyrektor Marzena Gąsiorek
    nauczyciel matematyki
   • Katarzyna Adamek
   • Katarzyna Adamek
    nauczyciel muzyki, plastyki, techniki, arteterapii
   • Barbara Anforowicz – Niklik
   • Barbara Anforowicz – Niklik
    nauczyciel informatyki, bibliotekarz
   • Agnieszka Balicka
   • Agnieszka Balicka
    nauczyciel geografii, przyrody, informatyki
   • Barbara Borek-Witkowska
   • Barbara Borek-Witkowska
    nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
   • Edyta Burakowska
   • Edyta Burakowska
    nauczyciel języka niemieckiego
   • Barbara Burkiewicz-Wojdat
   • Barbara Burkiewicz-Wojdat
    nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, terapeuta integracji sensorycznej
   • Łukasz Helwing
   • Łukasz Helwing
    nauczyciel wychowania fizycznego
   • Danuta Pypłacz
   • Danuta Pypłacz
    nauczyciel matematyki
   • Wiesława Smuda
   • Wiesława Smuda
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Ewa Głos
   • Ewa Głos
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Marzena  Grzegorczyk-Natkaniec
   • Marzena Grzegorczyk-Natkaniec
    nauczyciel języka polskiego, edukacji regionalnej
   • Dagmara Kawulok
   • Dagmara Kawulok
    pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta integracji sensorycznej
   • Gabriela Kazibut
   • Gabriela Kazibut
    nauczyciel chemii, matematyki, fizyki
   • Aleksandra Kita
   • Aleksandra Kita
    nauczyciel przyrody, informatyki, edukacji informatycznej, nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, socjoterapii, resocjalizacji, gimnastyki korekcyjnej, świetlicy
   • Zenon Korosteński
   • Zenon Korosteński
    pastor Adwentystów Dnia Siódmego
   • Danuta Koźlik
   • Danuta Koźlik
    nauczyciel języka angielskiego
   • Bożena Kurzeja
   • Bożena Kurzeja
    nauczyciel biologii w klasie dwujęzycznej
   • Mariusz Martyniak
   • Mariusz Martyniak
    nauczyciel wychowania fizycznego
   • Beata  Odrzywołek
   • Beata Odrzywołek
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego, wychowania fizycznego
   • Agnieszka Oleksiak
   • Agnieszka Oleksiak
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, historii
   • Renata Żukiewicz
   • Renata Żukiewicz
    nauczyciel matematyki
   • Magdalena Pastuszka-Fuks
   • Magdalena Pastuszka-Fuks
    nauczyciel języka polskiego
   • Robert Proksa
   • Robert Proksa
    nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
   • Izabela Radwańska
   • Izabela Radwańska
    nauczyciel historii, wos-u, etyki, wdż-tu, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów (oligofrenopedagog)
   • Elżbieta Taborek
   • Elżbieta Taborek
    nauczyciel historii, wos-u, wdż-tu, plastyki
   • Marek Leszczyna
   • Marek Leszczyna
    ksiądz katecheta
   • Klaudia Warczek
   • Klaudia Warczek
    nauczyciel języka angielskiego
   • Izabela Wesołek
   • Izabela Wesołek
    nauczyciel geografii oraz wos-u w klasie dwujęzycznej
   • Ewa Wojtaś
   • Ewa Wojtaś
    nauczyciel języka polskiego
   • Bożena Wołoszyn
   • Bożena Wołoszyn
    nauczciel fizyki, geografii, biologii, przyrody, wdż-tu
   • Karolina Żołna
   • Karolina Żołna
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Agata Żymła
   • Agata Żymła
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
   • Barbara Anforowicz-Niklik
   • Barbara Anforowicz-Niklik
    nauczyciel informatyki, bibliotekarz
   • Paulina Tyla
   • Paulina Tyla
    nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów (oligofrenopedagog)
   • Monika Tytko
   • Monika Tytko
    logopeda, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów
   • Izabela Bartkowska
   • Izabela Bartkowska
    nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy
   • Magdalena Przebieracz
   • Magdalena Przebieracz
    nauczyciel świetlicy
   • Andrzej Hoinkis
   • Andrzej Hoinkis
    ksiądz katecheta