•  

        mgr MARIOLA CZYPIONKA - DYREKTOR SZKOŁY

        mgr MARZENA GĄSIOREK - WICEDYREKTOR SZKOŁY